lista PEP

Lista PEP – sprawdź czy wiesz czym jest oraz co się w niej znajduje

Lista PEP dołączona do programu iAML to zbiór aktualnych oraz sprawdzonych profili należących do osób posiadających status PEP. Osoby znajdujące się w tej liście są wymienione w ustawie dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Lista PEP – sprawdź kogo dotyczy

Lista PEP to lista osób określonych  w ustawie dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.  Znajdują się w niej między innymi: szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Szefowie Państw. Dodatkową grupą osób są: posłowie, senatorowie, członkowie partii politycznych, sądów najwyższych, ambasadorowie, dyrektorzy organizacji międzynarodowych, dyrektorzy generalni urzędów naczelnych i wielu innych. Baza PEP dołączona do programu raportująco analitycznego iAML jest na bieżąco aktualizowana w dni robocze. Zawierające się w niej dane pochodzą z ponad 1900 stron oraz są automatycznie pobierane. Warto dodać, że są one ręcznie analizowane oraz weryfikowane.

Jakiego rodzaju dane przechowywane są w bazie PEP?

lista PEPLista PEP zawiera najważniejsze informacje na temat osób zajmujących ważne stanowiska polityczne. Spośród nich wymienić można między innymi: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, obowiązek bycia PEP, pełnioną funkcję, tytuł organizacji, płeć, a także informacje dodatkowe. Dostęp do bazy możliwy jest z poziomu przeglądarki internetowej. Istnieje także możliwość pobrania jej w formatach JSON, XML oraz CSV. Ciekawostką jest, że bazy te są łatwe do zintegrowania z zewnętrznymi systemami dzięki API.