Fire sale - wyjaśniamy pojęcia prawnicze.

Fire sale – definicja określenia prawniczego

Fire sale polega na sprzedaży towarów lub aktywów po znacznie obniżonych cenach. Pierwotnie pojęcie to odnosiło się do dyskontowej sprzedaży towarów, które zostały uszkodzone przez pożar. Teraz bardziej powszechnie odnosi się do każdej sprzedaży, gdzie sprzedawca jest w trudnej sytuacji finansowej. Fire sale – wyjaśnienie pojęcia W kontekście rynków finansowych fire sale ma miejsce w […]

Doradztwo korporacyjne Warszawa korzysta z prawa gospodarczego

Doradztwo korporacyjne Warszawa – w czym szukać podstawy prawnej?

Oferowane przez kancelarię Tatara doradztwo korporacyjne Warszawa dotyczy także prawa gospodarczego. Pod tym pojęciem rozumieć należy normy traktujące o relacjach, procesach i stosunkach zachodzących pomiędzy osobami fizycznymi oraz prawnymi, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych. Podzielić je można na prawo publiczne oraz prywatne. Doradztwo korporacyjne Warszawa a prywatne prawo gospodarcze Prywatne prawo gospodarcze częściej jest poruszane […]

prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

Nowe prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie początkiem 2016 roku znacznie zmieniło obowiązujące wcześniej przepisy prawa upadłościowego. Jak obecnie może wyglądać postępowanie upadłościowe biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jakie możliwości daje nam nowe prawo restrukturyzacyjne? Nowe prawo restrukturyzacyjne daje możliwość zawarcie układu i postępowania naprawczego podczas postępowania upadłościowego. W momencie niewypłacalności, […]

Restrukturyzacja firmy może opierać się o sąd

Restrukturyzacja firmy – zapraszamy do zapoznania się z podstawami

Restrukturyzacja firmy to proces, który można określić też innymi, ale też należy pamiętać o tym, że bardzo uproszczonymi, słowy, polegający na zmianie w strukturze organizacyjnej firmy. Typowe szczegółowe procesy wchodzące w skład typu operacji prawno-gospodarczych, jakimi jest restrukturyzacja firmy, to fuzje, podziały czy też przekształcenia formy prawnej spółek – z handlowych na cywilne i tak […]

przygotowana likwidacja w firmie i sądzie

Sposoby przechodzenia przez upadłość – przygotowana likwidacja

Czym jest przygotowana likwidacja i dlaczego o niej pisać? Upadłość przez wiele osób uznawana jest za moment kryzysowy. A jednak z prawnego punktu widzenia istnieje więcej niż jeden sposób, w jaki można przez proces upadłości przejść. Jednym z pierwszych nasuwających się w głowie niekoniecznie profesjonalnego przedsiębiorcy, skojarzeniem, jest likwidacja, ale nawet likwidować firmę można na […]

przygotowana likwidacja a sprawa majątku firmy

Przygotowana likwidacja a wyprzedaż majątku firmy

Przygotowana likwidacja jako sposób sprzedaży majątku firmy Przygotowana likwidacja – jest procedurą różniącą się od standardowej likwidacji, wprowadzoną do polskiej praktyki przedsiębiorczej przez nowelizację ustawy prawo restrukturyzacyjne, która to nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Likwidacja jest zakończeniem działalności firmy lub jakiejś jej zorganizowanej części wiążącą się z nierentowną działalnością. Tym, co zdarza […]

przygotowana likwidacja opis

Przygotowana likwidacja – czym różni się od standardowej?

Na czym polega przygotowana likwidacja Likwidacja to standardowa procedura obecna w przypadku, gdy przedsiębiorstwo popadnie w kłopoty finansowe i zmuszone jest do zamknięcia działalności całej firmy lub wybranej jej zorganizowanej części. W takiej sytuacji możliwe jest również, że istnieją wierzyciele, którzy domagają się do przedsiębiorstwa zwrotu pewnych należności. Możliwym sposobem na poszukiwanie finansowania w takiej […]

Pre-pack to niema nowa domyślna opcja przy upadłości

Pre-pack – czym jest przygotowywana likwidacja?

Pre-pack – czym jest? Przygotowywana likwidacja – znana także pod nazwą pre-pack – została w Polsce umożliwiona na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Wraz z pre-packiem przedsiębiorcy otrzymują do ręki całkiem nowe narzędzie przeprowadzania o charakterze restrukturyzacyjnym zmian w upadającej firmie, korzystne zarówno dla dłużnika, który osiągnął poziom niewypłacalności, dla inwestora chcącego dokonać […]