Restrukturyzacja firmy może opierać się o sąd

Restrukturyzacja firmy – zapraszamy do zapoznania się z podstawami

Restrukturyzacja firmy to proces, który można określić też innymi, ale też należy pamiętać o tym, że bardzo uproszczonymi, słowy, polegający na zmianie w strukturze organizacyjnej firmy. Typowe szczegółowe procesy wchodzące w skład typu operacji prawno-gospodarczych, jakimi jest restrukturyzacja firmy, to fuzje, podziały czy też przekształcenia formy prawnej spółek – z handlowych na cywilne i tak […]

przygotowana likwidacja w firmie i sądzie

Sposoby przechodzenia przez upadłość – przygotowana likwidacja

Czym jest przygotowana likwidacja i dlaczego o niej pisać? Upadłość przez wiele osób uznawana jest za moment kryzysowy. A jednak z prawnego punktu widzenia istnieje więcej niż jeden sposób, w jaki można przez proces upadłości przejść. Jednym z pierwszych nasuwających się w głowie niekoniecznie profesjonalnego przedsiębiorcy, skojarzeniem, jest likwidacja, ale nawet likwidować firmę można na […]

przygotowana likwidacja a sprawa majątku firmy

Przygotowana likwidacja a wyprzedaż majątku firmy

Przygotowana likwidacja jako sposób sprzedaży majątku firmy Przygotowana likwidacja – jest procedurą różniącą się od standardowej likwidacji, wprowadzoną do polskiej praktyki przedsiębiorczej przez nowelizację ustawy prawo restrukturyzacyjne, która to nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Likwidacja jest zakończeniem działalności firmy lub jakiejś jej zorganizowanej części wiążącą się z nierentowną działalnością. Tym, co zdarza […]

przygotowana likwidacja opis

Przygotowana likwidacja – czym różni się od standardowej?

Na czym polega przygotowana likwidacja Likwidacja to standardowa procedura obecna w przypadku, gdy przedsiębiorstwo popadnie w kłopoty finansowe i zmuszone jest do zamknięcia działalności całej firmy lub wybranej jej zorganizowanej części. W takiej sytuacji możliwe jest również, że istnieją wierzyciele, którzy domagają się do przedsiębiorstwa zwrotu pewnych należności. Możliwym sposobem na poszukiwanie finansowania w takiej […]

Pre-pack to niema nowa domyślna opcja przy upadłości

Pre-pack – czym jest przygotowywana likwidacja?

Pre-pack – czym jest? Przygotowywana likwidacja – znana także pod nazwą pre-pack – została w Polsce umożliwiona na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Wraz z pre-packiem przedsiębiorcy otrzymują do ręki całkiem nowe narzędzie przeprowadzania o charakterze restrukturyzacyjnym zmian w upadającej firmie, korzystne zarówno dla dłużnika, który osiągnął poziom niewypłacalności, dla inwestora chcącego dokonać […]