Jak były przedsiębiorca może zgłosić swoją upadłość

Upadłość byłego przedsiębiorcy – pułapki i wyjścia

Co kryje się za procesem upadłościowym?

Przeprowadzenie firmy przez proces upadłościowy to wyzwanie – bez wątpienia tak jest. W zasadzie to wydaje się, że aby ubezpieczyć się na wszelki wypadek, to należałoby mieć również fundusz, który będzie służył pokryciu ewentualnych kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym – a te koszty to z jednej strony koszt samego postępowania sądowego, a z drugiej zaspokojenia w pewnym stopniu wierzycieli – bez spełnienia tego standardu sąd może odmówić otwarcia postępowania upadłościowego. Między innymi dlatego też upadłość byłego przedsiębiorcy jest sprawą tak skomplikowaną…

upadłość byłego przedsiębiorcy - parę detali

Nie byłaby jednak tak złożona i problematyczna, gdyby nie to, że w pewnym momencie wydarzył się rok 2014, a w jego ramach zaostrzono przepisy. Zgodnie z nowelą, możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie przysługuje takiej osobie, która będąc wcześniej przedsiębiorcą, miała firmę, która de facto zbankrutowała, ale osoba ta nie dochowała obowiązkowego terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak można zgłosić upadłość byłego przedsiębiorcy?

A dlaczego osoba taka mogła tego nie zrobić? Z jednej strony z powodów opisanych w pierwszym akapicie, a po drugie z powodu tego, że termin na złożenie stosownego wniosku był krótki – niewystarczający do tego w wielu przypadkach, żeby w sytuacji opałów finansowych, jaką zdecydowanie jest grożąca upadłość, zgromadzić środki na zaspokojenie wierzycieli oraz uruchomienie postępowania upadłościowego.

pre-pack nie ma nic wspólnego z upadłością byłego przedsiębiorcy

Ale to nie koniec. W 2016 r. sąd upadłościowy w Krakowie uznał argumentację, która wyznacza drogę do ponownego korzystania z możliwości ogłoszenia upadłości byłego przedsiębiorcy. Można to zrobić, przez wykazanie braku winy lub braku szkody.

Brak winy znajduje się po stronie przedsiębiorcy, brak szkody – po stronie wierzycieli. Jeśli zatem tego może chcący ogłosić upadłość były przedsiębiorca dowieść, to zgodnie z decyzją sądu, nie można takiej osobie odmówić możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.