Administrator nieruchomości Warszawa – czym się zajmuje?

Administrator nieruchomości Warszawa – czym się zajmuje?

17 października, 2018 Wyłączono przez KO

W przypadku każdej wspólnoty mieszkaniowej pojawia się konieczność wyłonienia zarządu, do którego obowiązków należy, najogólniej mówiąc, dbanie o nieruchomość oraz samych mieszkańców. Istnieje jednak możliwość, by zarząd powierzył wykonywanie swoich zadań osobie trzeciej, czyli administratorowi nieruchomości w Warszawie.

Czy administrator to to samo, co zarządca?

Czy administrator nieruchomości Warszawa to to samo, co zarządca?Nie do końca. Zakres obowiązków zarządcy jest dużo szerszy niż administratora. Wynika to z uprawnień, jakie nadano odpowiednim funkcjom. Zarządca sprawuje pieczę nad majątkiem właściciela nieruchomości. Podejmuje również działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody użytkowania przestrzeni mieszkańcom budynku. Co więcej, opracowuje plan uzasadnionego inwestowania w nieruchomość po to, by utrzymać ją w dobrym stanie. Administrator nieruchomości Warszawa ma nieco inne zadania. Najprościej mówiąc, administrowanie to zarządzanie budynkiem, lecz w ograniczonym zakresie.

Obowiązki administratora nieruchomości

Obowiązki administratora nieruchomości w WarszawieAdministrator nieruchomości w Warszawie jest odpowiedzialny za załatwianie bieżących spraw związanych z budynkiem i mieszkańcami. Do jego obowiązków należy prowadzenie i aktualizowanie spisu lokatorów, utrzymanie porządku na terenie posesji i zlecanie przeglądów okresowych. Do tego dochodzi nadzór nad bieżącymi naprawami i pracami konserwacyjnymi czy kontrola realizacji umów związanych z dostarczaniem mediów do nieruchomości. W związku z tym, że dopiero stosunkowo niedawno wprowadzono do rejestru zawód administratora nieruchomości, firmy specjalizujące się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych oferują kompleksowe usługi – a więc i z zakresu administracji, jak i zarządzania.