Beneficjent rzeczywisty – sprawdź kto to taki

Beneficjent rzeczywisty – sprawdź kto to taki

14 marca, 2019 Wyłączono przez RG

Pragniesz dowiedzieć się kim jest beneficjent rzeczywisty oraz w czyjej gestii leży zidentyfikowanie takiej osoby? Dzięki poniższemu artykułowi dowiesz się jak przeprowadzić poprawną identyfikacje takiej osoby. Warto już na wstępie zaznaczyć, że identyfikacja różnych beneficjentów przebiega w odmienny sposób.

Beneficjent rzeczywisty – sprawdź co kryje się za tym pojęciem

beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty to pojęcie występujące w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1.03.2018. Warto wspomnieć, że zmiany prawne które zostały wprowadzone 13.07.2018 zmieniają definicję oraz sposób w jaki można identyfikować beneficjenta rzeczywistego. Sformułowanie to pochodzi od tłumaczenie angielskiego „ultimate beneficial owner”, które swoje zastosowanie znalazło w Dyrektywie Unijnej, a później w polskiej ustawie na temat przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania aktów terrorystycznych.

Jak dokonać poprawnej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?

Warto zaznaczyć, że identyfikacja beneficjentów rzeczywistych to jeden z głównych wymogów ustawowych względem instytucji obowiązanych, powiązanych ze stosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Beneficjent rzeczywisty będący osobą fizyczną to osoba, którą identyfikuje się na podstawie ustalenia kilku istotnych danych. Zaliczyć do nich można: jego imie, nazwisko, adres, serie i numer dowodu osobistego, numer PESEL, a także obywatelstwo. Z kolei  w przypadku gdy beneficjent rzeczywisty jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, należy ustalić dane tej firmy, numer NIP oraz siedzibę, w której znajduje się działalność.