Czym zajmuje się coach i kto to jest?

Czym zajmuje się coach i kto to jest?

10 grudnia, 2021 Wyłączono przez DB

Często możemy natrafić na frazę Coach w wywiadach biznesowych, kulturalnych, na blogach motywacyjnych i nie tylko czy też w książkach. No dobrze ale kim właściwie jest taka osoba i czym zajmuje się coach? Podpowiadamy!

Kim jest osoba zwana coachem?

Coach to osoba, która instruuje i pracuje z uczniami lub dorosłymi klientami, aby przygotować ich do wszystkiego, od osiągania szczytów w sporcie rekreacyjnym lub zawodowym, po rozwijanie umiejętności, które pomogą osobie osiągnąć cele życiowe i zawodowe. A czym zajmuje się coach?

Czym zajmuje się coach?

pexels andrea piacquadio 3763874

Podstawowym obowiązkiem coacha jest motywowanie ucznia lub klienta do osiągnięcia swojego potencjału w dowolnym obszarze lub obszarach, które wymagają poprawy. Rozwijają również określone zestawy umiejętności i cele ważne dla pracy lub rodzaju rekreacji. Umiejętności te różnią się w zależności od rodzaju relacji mentor- uczeń. Trenerem, czyli coachem może być prywatny korepetytor czy też doradca lub koordynator umiejętności życiowych. Warto wiedzieć, iż istnieją trzy, główne obszary coachingu. Każdy z obszarów wymaga podobnego, niemniej jednak zróżnicowanego zestawu umiejętności. Trenerzy sportowi przygotowują do zawodów sportowców wszystkich typów i na każdym poziomie umiejętności. Poprzez wykorzystanie technik treningowych i motywacji psychologicznej, trenerzy sportowi pomagają uczniom w osiągnięciu ich sportowych celów i utrzymaniu ich w szczytowej formie. Trenerzy kariery oceniają możliwości i zainteresowania swoich klientów w odniesieniu do ścieżki kariery. Następnie znajdują odpowiednią karierę dla klienta i wyposażają ich w odpowiednie umiejętności techniczne i interpersonalne do tej pracy. Trenerzy odnowy biologicznej oferują zupełnie inny rodzaj usług, ponieważ skupiają się wyłącznie na zdrowiu i samopoczuciu.