Pielęgniarstwo chirurgiczne – jak wpłynąć na swój rozwój zawodowy

18 sierpnia, 2018 Wyłączono przez DB

Dokształcanie się oraz ciągły rozwój to domena każdego z zawodów na polskim rynku pracy i nie tylko. Pielęgniarstwo to zawód, który gwarantuje nam pracę w wielu placówkach, choć im większe mamy umiejętności i kwalifikacje tym łatwiej znaleźć nam dobra płatną pracę, która spełnia nasze oczekiwania.

Pielęgniarstwo chirurgiczne przyszłościowa specjalizacja

Jak uzyskać odpowiednie dokumenty oraz umiejętności pozwalające nam na pracę w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza chirurgicznego? Należy skończyć specjalizację pielęgniarstwo chirurgiczne. Dobrym pomysłem jest zakończenie kursu przyspieszonego, który uprawnia nas do wykonywania owego zawodu. Wymogiem do przystąpienia do kursu jest prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie. w przypadku wyboru kursu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Czas trwania takiego kursu to 12 miesięcy, podczas których w piątki (popołudniu) i soboty odbywają się zajęcia teoretyczne, natomiast w dni od poniedziałku do piątku realizowane są zajęcia praktyczne, przygotowujące do wykonywania wyżej wymienionego zawodu.

Jak przebiega szkolenie ?

 

 

W ramach szkolenia przewidziane są trzy bloki tematyczne mianowicie: ogólnozawodowy, specjalistyczny oraz zajęcia praktyczne. W ramach owych bloków realizowane są takie zagadnienia jak , w przypadku bloku ogólnozawodowego ocena stanu zdrowia i badania fizykalne, etyka, deontologia i prawo, informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki i inne. W blogu specjalistycznym przewidziane są takie zajęcia teoretyczne jak pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii ogólnej, pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami serca, naczyń i płuc leczonego chirurgicznie, wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego i wiele innych. Zajęcia praktyczne w sumie zajmują 490 godzin  i odbywają się na oddziale internistycznym chirurgicznym oraz neurologicznym, a także na oddziale chirurgii Ogólnej  i innych. Pielęgniarstwo chirurgiczne to zawód, który pozwoli nam nie tylko poszerzyć swoją wiedzę ale też upoważnia do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług.