Prawo restrukturyzacyjne – jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

Prawo restrukturyzacyjne – jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

24 grudnia, 2017 Wyłączono przez PK

Nowe prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie początkiem 2016 roku znacznie zmieniło obowiązujące wcześniej przepisy prawa upadłościowego. Jak obecnie może wyglądać postępowanie upadłościowe biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Jakie możliwości daje nam nowe prawo restrukturyzacyjne?

Nowe prawo restrukturyzacyjne daje możliwość zawarcie układu i postępowania naprawczego podczas postępowania upadłościowego. W momencie niewypłacalności, czyli utracenia wszelkich zdolności do realizacji zobowiązań pieniężnych lub przewyższenia ich wartości nad wartością majątku, bądź też zagrożenia niewypłacalnością, czyli widocznej, złej sytuacji ekonomicznej – dłużnik ma do wyboru kilka rodzajów postępowań. Istotnym punktem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ sam wniosek restrukturyzacyjny nie włączy odpowiedzialności reprezentantów za zobowiązania dłużnika

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Prawo restrukturyzacyjne daje dłużnikowi 4 rodzaje postępowań. Pierwszym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które w większości przebiega w obecności sądu i jest przeznaczone dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością. Postępowanie to jest jawne dla całego otoczenia gospodarczego przedsiębiorstwa. Kolejne rodzaje postępowań to: postępowanie układowe oraz przyspieszone postępowanie układowe, które w całości toczą się przed sądem, a dłużnik ma możliwość zachowania prawa do prowadzenia swoich spraw. Ostatni rodzaj postępowania to postępowanie sanacyjne, które skierowane jest do dłużników o najcięższej sytuacji ekonomicznej i polega na wyznaczeniu zarządcy, który od tego momentu prowadzi wszelkie sprawy przedsiębiorstwa.