Pre-pack – czym jest przygotowywana likwidacja?

Pre-pack – czym jest przygotowywana likwidacja?

24 stycznia, 2017 Wyłączono przez GZ

Pre-pack – czym jest?

Przygotowywana likwidacja – znana także pod nazwą pre-pack – została w Polsce umożliwiona na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Wraz z pre-packiem przedsiębiorcy otrzymują do ręki całkiem nowe narzędzie przeprowadzania o charakterze restrukturyzacyjnym zmian w upadającej firmie, korzystne zarówno dla dłużnika, który osiągnął poziom niewypłacalności, dla inwestora chcącego dokonać zakupu, jak również dla wierzycieli.

Dzwoń po radcę w sprawie pre-packa

W jaki sposób można skorzystać z opcji, jaką jest pre-pack? Otóż w trakcie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, należy dołączyć osobny wniosek – dotyczący zatwierdzenia przez Sąd warunków, na jakich majątek zadłużonego i dążącego do ogłoszenia jako upadłe, przedsiębiorstwa, zostanie wyprzedany – w całości lub tylko w jego części, którą może stanowić Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa (a zatem taka, która jest od całości przedsiębiorstwa wyodrębnione poprzez swoją organizację oraz względną niezależność finansową do tego stopnia, że mogłoby w zasadzie stanowić samodzielne przedsiębiorstwo).

Do kogo zwrócić się w kwestii przygotowywanej likwidacji?

Dodatkową sprzyjającym wszystkim zainteresowanym procesem upadłościowym faktem, wynikającym z ustawy jest możliwość dołączenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku przedsiębiorstwa lub jego części już po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi rozpatrzyć sąd

Kancelaria Tatara i Współpracownicy zaprasza do kontaktu w sprawie postępowania pre-pack. Procedura ta trafiła do repertuaru operacji prawnych dostępnych polskiemu przedsiębiorcy w 2016 roku i już od początku nasz zespół współpracował przy przeprowadzaniu przygotowywanych likwidacji – między innymi radicalism w pierwszej tego typu operacji w Polsce.

Kontakt do krakowskiego biura Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3
31-524 Kraków
tel./fax: +48 12 634 52 92
kancelaria@tatara.com.pl

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji