Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – poznaj definicje

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – poznaj definicje

8 marca, 2019 Wyłączono przez RG

Czy wiesz czym jest proceder prania brudnych pieniędzy oraz jakie podejmuje się działania, jeśli chodzi o przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy? Po przeczytaniu tego artykułu będziesz już wiedział na czym polega to zjawisko oraz jak można z nim walczyć.

Czym jest pranie brudnych pieniędzy?

Zjawisko jakim jest pranie brudnych pieniędzy niestety występuje coraz częściej oraz jest realizowane na dużą skale. Występuje zarówno na rynkach światowych, jak również w Polsce czy Unii Europejskiej. Władze państw starają się skutecznie walczyć z tym niekorzystnymi zdarzeniami oraz za swój priorytet obierają czynności mające na celu skuteczne przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz utrudnianie potencjalnym osobom prowadzenia przestępczych działań w tym zakresie. Pranie brudnych pieniędzy to działania, które cechują się charakterem przestępczym i mają na celu wprowadzenie do obrotu pieniędzy lub innych wartościowych rzeczy, które pochodzą z nielegalnych źródeł, takich jak np. handel narkotykami.

brudne pieniądze

Jak wygląda przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to czynności, które mają na celu eliminować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W języku angielskim działania te nazywają się AML (Anti Money Laundering). Realizowane są one najczęściej przez władze państw, przedsiębiorstwa, indywidualne osoby, instytucje międzynarodowe oraz państwowe. Ich zadaniem jest chronienie systemów finansowych, tak aby nie były one wykorzystywane do prania pieniędzy i finansowani terroryzmu.