Przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre-pack – dla kogo?

Przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre-pack – dla kogo?

2 listopada, 2017 Wyłączono przez PK

Przygotowana likwidacja (z ang. pre-pack) jest terminem, który jest nowością w prawie upadłościowym i naprawczym. Jest to procedura, skierowana do upadających przedsiębiorstw, która pozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania biznesu upadłego. Na czym polega i dla kogo skierowane jest to rozwiązanie?

Czym jest przygotowana likwidacja?

Głównym założeniem tej procedury jest przeświadczenie, że lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż danego przedsiębiorstwa, którego działalność będzie kontynuowana przez nowego nabywcę, niż prowadzenie długotrwałego postępowania upadłościowego oraz czekanie na korzystną sprzedaż dobytku. Pre-pack jest rozwiązaniem, które ma na celu sprzedaż upadłego przedsiębiorstwa w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń, na rzecz inwestora. Ważne jest to, iż przygotowana likwidacja realizowana jest w ramach postępowania upadłościowego bez konieczności przeprowadzenia przetargu. Daje to bardzo wiele korzyści dla przyszłego nabywcy.

Prawnik sporzadzaaący umowe dotyczaca przygotowanej lidwidacji

Zalety płynące z pre-pack

Główną zaletą tej procedury jest to, że nabycie mienia dłużnika następuje bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego długi. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą pozyskiwać nowe obszary rynku. Nie jest bowiem kosztowne, ani ryzykowne. Ponadto, przygotowana likwidacja utrzymuje przy życiu zasoby, które posiada przedsiębiorstwo, w tym między innymi miejsce pracy, co ma ogromne znaczenie, szczególnie społeczne, a zwłaszcza, gdy w grę wchodzi znaczący na danym obszarze pracodawca. Istotnie jest również to, że podczas tej procedury wierzyciele zostają zaspokojeni szybciej i w większym stopniu niż w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa.