STCF definicja – słownik pojęć prawa restrukturyzacyjnego

STCF definicja – słownik pojęć prawa restrukturyzacyjnego

15 lutego, 2019 Wyłączono przez WU

Chińczycy mawiają, że prawo jest jak płot: tygrys je przeskoczy, wąż się prześliźnie, ale barany zatrzyma. To powiedzenie oddaje intuicyjne przeczucie, że dyscyplina ta ma tendencje do kastowości, zamykania się na osoby spoza branży. Rzeczywiście, w przypadku szczególnie wyspecjalizowanych dziedzin da się coś takiego zauważyć. Z tego powodu kancelaria Tatara prowadzi słowniczek, na którym tłumaczy żargonowe pojęcia. Dziś omawiamy STCF definicja.

STCF definicja – specjaliści wyjaśniają

STCF definicja sprowadza się do rozwinięcia i przetłumaczenia tego angielskiego skrótu. Chodzi o chort-term cash flow, czyli tłumacząc dosłownie na język rodzimy: krótkoterminową prognozę płynności. Czynnik ten określał będzie, czy w niedalekiej przyszłości dany podmiot zdoła zgromadzić środki na choćby częściową spłatę zadłużenia, co uprościłoby proces restrukturyzacji.

Bardzo szerokie zastosowanie

STCF definicja ma bardzo szerokie zastosowanie, zależnie od tego, z jakiej specjalizacji jest posługujący się nią człowiek. Jednak w przypadku prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, chodzić będzie o określenie płynności w krótkim okresie. W przypadku rozmów na poziomie zarządu dużych korporacji lub na linii instytucje – banki – sądy, bardzo często termin ten jest w użyciu.