Ucyfrowienie RTG – jakie daje możliwości dla personelu i pacjentów?

23 grudnia, 2017 Wyłączono przez DB

Pierwsza sprawa: Co to jest RTG? RTG to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. Takie badanie trwa sekundę. Jak nowoczesna technologia może je usprawnić. Co Ucyfrowienie RTG oznacza dla szpitali, personelu szpitalnego, pacjentów ?

Nowe technologie w medycynie

Zastosowanie ucyfrowienia aparatu rentgenowskiego, pozwala na korzystanie z cyfrowej technologii rentgenograficznej. O co zadbali producenci? Nie ma potrzeby  jakichkolwiek modyfikacji sprzętu zakupionego wcześniej, to ważne, że nowa technologia będzie kompatybilna z obecnym już sprzętem. Ucyfrowienie RTG  spowoduje usprawnienie pracy, poprzez wyeliminowanie czynności koniecznych do wykonania przy wykorzystaniu standardowych kliszy lub systemu CR. Jak się to przełoży na obsługę pacjentów? Badania będą wykonywane szybciej. Nauka jak je wykonywać będzie trwała szybciej – to plus dla personelu szpitala. Z pozoru nic nieznaczące  Ucyfrowienie RTG pociągnie za sobą masę pozytywnych zdarzeń na terenie szpitala. Chociażby skrócenie kolejek ! Daje możliwość zlikwidowania z ciemni – to daje dodatkową przestrzeń, którą można mądrzej spożytkować. Ta technologia ma jeszcze jeden ważny plus łatwy i co ważniejsze szybszy dostęp do wykonanych zdjęć. A w szpitalu czas jest ważny i dla lekarzy i dla pacjentów.

	ucyfrowienie RTG

Ucyfrowienie RTG – jaki sprzęt ?

Warto w tym wypadku zwrócić uwagę na następującą firmę: Rayence.  Znaczący dostawca i producent płaskich detektorów rentgenowskich. W przeciągu ostatnich lat rozwoju i dzięki wybranej specjalizacji mocno zaznaczyli swoją obecność na polskim rynku i tym samem to właśnie ta firma jest znana z ucyfrowienia RTG.