Upadłość byłego przedsiębiorcy – problemy i przełomy

Upadłość byłego przedsiębiorcy – problemy i przełomy

21 czerwca, 2017 Wyłączono przez GZ

Dzisiaj chcemy nieco opowiedzieć o upadłości byłego przedsiębiorcy i warunkach prawnych, jakie nadają jej sens oraz ich zmienności na przestrzeni ostatnich paru lat. Ta dynamika w polskim prawie to niemal gotowy scenariusz na film sensacyjny. Można tym bardziej tak powiedzieć, przypominając sukcesy produkcji kinowych i telewizyjnych typu political fiction, law fiction i całej klasy innych – przecież wręcz dreszczowców – ale takich, gdzie to nie kule biją, ale uderzenia padają ze strony finansów oraz wątków skomplikowanej sieci zależności interesów. W życiu tak niekoniecznie jest, ale sytuacje są nadal bardzo ciekawe.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy – dzieje odnośnych przepisów

W 2014 roku polski prawodawca dokonał nowelizacji przepisów regulujących warunki,w jakich sąd może orzec upadłość konsumencką w danym przypadku. Zgodnie z nowymi przepisami, trudniejsze stało się uzyskanie pozytywnego orzeczenia w przedmiotowej sprawie upadłości byłego przedsiębiorcy, jeśli ów przedsiębiorca w okresie do 10 lat wstecz przynajmniej raz nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia w terminie wniosku o upadłość – ale nie konsumencką, lecz związaną z prowadzoną przez niego lub nią działalnością gospodarczą.

sąd przychylił się do argumentacji Kancelarii Tatara w sprawie upadłości byłego przedsiębiorcy

Pułapka, jaka w ten sposób powstała, polega na tym, że obowiązku złożenia stosownego wniosku o upadłość nie wykonało stosunkowo wielu przedsiębiorców – a to dlatego, że w pewnym okresie termin na złożenie takiego wniosku wynosił maksymalnie 14 dni, a na uruchomienie postępowania upadłościowego – będącego konsekwencją złożenia wniosku – niezbędne było zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków – zarówno na pokrycie kosztów postępowania sądowego, jak również na zaspokojenie wierzycieli w pewny, minimalnym stopniu. Kwoty potrzebne na te cele szły w dziesiątki tysięcy złotych.

Rozwiązanie przyszło w 2016 r.

prawo upadłościowe reguluje kwestię upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy

Były przedsiębiorca z upadłości konsumenckiej nie może zatem skorzystać. Tak by wynikało Sprawa jednak miała swój ciąg dalszy – w sierpniu 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przychylił się do argumentacji rozwiniętej przez Kancelarię Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, zgodnie z którą powinny być uwzględniane okoliczności usprawiedliwiające niezgłoszenie upadłości, przez co nie można też oddalać na tej podstawie wniosku o upadłość konsumencką byłego przedsiębiorcy.

Więcej informacji tutaj:

tatara.com.pl/aktualnosci/upadlosc-konsumencka-bylego-przedsiebiorcy/