Zarządzanie finansami studia – czy jest to przyszłościowy kierunek?

Zarządzanie finansami studia – czy jest to przyszłościowy kierunek?

11 listopada, 2018 Wyłączono przez DB

Młodzi ludzie coraz wcześniej zaczynają myśleć o swojej przyszłości. Często zmusza ich do tego polski system edukacji, który już na poziomie liceum każe uczniom wybierać przedmioty rozszerzone, z których kolejno najpierw zdają maturę a następnie dzięki uzyskanym wynikom dostają się na upragniony kierunek i wybraną uczelnie. Z drugiej zaś strony młodzi wiedząc, iż wymaga się od nich podjęcia wyboru sami dość wcześnie zaczynają zbieranie informacji o danych studiach.

Zarządzanie samo w sobie

Samo słowo zarządzanie kojarzy się dwojako. Z jednej strony studiowanie zarządzania dla wielu wydaje się śmieszne. Jak młoda osoba ma zarządzać skoro nie posiada jeszcze żadnego faktycznego doświadczenia w jakimkolwiek zawodzie? Dlatego też zarządzanie dla wielu to dodatkowy kierunek. Często wybierany jako dopełnienie pierwszego kierunku studiów, bądź dopiero na etapie drugiego stopnia studiów magisterskich, gdy mam już licencjat z konkretnego zakresu.

Zarządzanie finansami studia

Zarządzanie finansami studia

Zarządzanie finansami studia jest szczególnym rodzajem studiów. Już w samej nazwie określony jest zakres wiedzy jaką dane studia mają nam przekazać. Zorientowanie na finanse zawęża wybór potencjalnej pracy oraz daje nam specyficzne dla tej branży umiejętności. Po zakończeniu takich studiów czy to w formie studiów pierwszego stopnia – licencjackich, czy drugiego – magisterskich a nawet w formie studiów podyplomowych, na które możemy przystąpić po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia możemy podjąć pracę, w praktycznie każdym przedsiębiorstwie w dziale finansowym. To opcja dla osób o umyśle ścisłym i analitycznym lubiących liczby oraz samodzielną pracę. Czy jest to kierunek przyszłościowy? Naszym zdaniem zdecydowanie tak, ponieważ w każdej firmie finanse to kluczowa sprawa a umiejętność odpowiedniego nimi zarządzania to poszukiwana na rynku pracy zdolność.