Złoty medal za długoletnią służbę w straży pożarnej – miłe wyróżnienie dla strażaka

Złoty medal za długoletnią służbę w straży pożarnej – miłe wyróżnienie dla strażaka

2 października, 2020 Wyłączono przez RG

Nie ma wątpliwości co do tego, że zawód strażaka cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Publikowane cyklicznie rankingi zaufanych zawodów niezmiennie plasują strażaków w ścisłej czołówce. Złoty medal za długoletnią służbę w straży pożarnej to wyróżnienie, które nadawane jest strażakom którzy przepracowali daną ilość lat w zawodze. Zobacz co jeszcze warto wiedzieć na temat odznaczeń dla pracowników tej formacji.

Kto wręcza odznaczenia dla strażaków?

Wyróżnienia dla strażaków przyznawane są przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Organ ten może po otrzymaniu pozytywnego odezwu odznaczać także strażaków służby zawodowej – wniosek musi zostać złożony do odpowiedniego związku OSP RP. Odznaczenia, wyróżnienia oraz odznaki przyznawane są przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. Prezydia oddziałów związku także mogą przyznawać odznaczenia. Strażacy mogą być honorowani na różne sposoby. Najpopularniejsze wyróżnienia to odznaki i odznaczenia, które posiadają urzędowy tryb. Złoty medal za długoletnią służbę w straży pożarnej to nagroda, która jest niezwykle znacząca dla większości strażaków.

Kiedy otrzymuje się złoty medal za długoletnią służbę w straży pożarnej?

Nagroda jaką jest złoty medal za długoletnią służbę w straży pożarnej to odznaczenie cywilne, które ustanowiono w 1938 roku i przywrócono w 2007 roku. Nadawana jest ona za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medale tego typu dzielą się na trzy stopnie:

  • I stopień – medal złoty
  • II stopień – medal srebrny
  • III stopień – medal brązowy
strażacy w akcji