Zmiany w prawie zamówień publicznych, co Nas czeka?

Zmiany w prawie zamówień publicznych, co Nas czeka?

14 października, 2019 Wyłączono przez EM

Czy wiesz, że od 1 stycznia 2021 roku czekają Nas nowe zmiany w prawie zamówień publicznych? Komitet ds. Europejskich przyjął projekt zmian w prawie zamówień publicznych. Pozytywna opinię wydała także Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Sprawdź, co Nas czeka!

Zmiany w prawie zamówień publicznych – mam się czego obawiać?

Zmiany w prawie zamówień publicznych niosą ze sobą przykaz poszerzania wiedzy pracowników pracujących w jednostkach instytucji publicznych. Nowe kompetencję muszą być nabywane przez pracowników, aby m.in. unikać kar związanych z nieznajomością przepisów prawnych i kar związanych z nieprzestrzeganiem nowych przepisów. Obywanie szkoleń związanych ze zmianami w prawie zamówień publicznych będzie zatem koniecznością dla wszystkich pracowników. Pomoże im to podwyższyć poziom swojej wiedzy i umiejętności związanych z przepisami prawnymi.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Zgodność prawna

Zgodność prawna jest zbiorem złożonych zasad i procesów stosowanych przez prawników i korporacyjne działy prawne, aby pomóc rządzić firmami i pracownikami, których reprezentują oraz społeczeństwem, któremu służą. Od edukacji i opieki społecznej po bezpieczeństwo i bankowość w miejscu pracy, zgodność rozciąga się na wszystkie aspekty, aby zapewnić, że korporacje i agencje rządowe przestrzegają prawa, przepisów, standardów i praktyk etycznych wymaganych prawnie przez ich branżę.