Debt Service to Income, czyli zmierz swoje szanse na kredyt

Debt Service to Income, czyli zmierz swoje szanse na kredyt

10 stycznia, 2020 Wyłączono przez WU

Odsetek dochodu przeznaczanego na obsługę zadłużenia, czyli Debt Service to Income jest miarą finansów osobistych, która porównuje miesięczną spłatę długu przez osobę fizyczną do jej miesięcznego dochodu brutto. Dochód brutto jest twoim wynagrodzeniem przed opodatkowaniem i innymi potrąceniami. Stosunek zadłużenia do dochodu jest procentem miesięcznego dochodu brutto, który przeznacza się na spłatę miesięcznych zobowiązań.

Debt Service to Income z perspektywy banku

debt service to income - definicjaZazwyczaj pożyczkobiorcy o niskim stosunku zadłużenia do dochodu są w stanie efektywnie zarządzać swoimi miesięcznymi spłatami zadłużenia. W rezultacie banki i dostawcy kredytów finansowych chcą widzieć niskie wskaźniki Debt Service to Income przed udzieleniem kredytu potencjalnemu kredytobiorcy. Preferowanie niskich wskaźników ma sens, ponieważ kredytodawcy chcą mieć pewność, że kredytobiorca nie jest nadmiernie zadłużony, co oznacza, że ma zbyt wiele płatności z tytułu zadłużenia w stosunku do swoich dochodów.

Wytyczne co do wysokości wskaźnika

Ogólną wytyczną jest to, że 43% jest najwyższym wskaźnikiem Debt Service to Income, jaki kredytobiorca może mieć i nadal się kwalifikuje do uzyskania kredytu hipotecznego. Idealnie byłoby, gdyby kredytodawcy woleli, żeby wskaźnik zadłużenia był niższy niż 36%, a nie więcej niż 28% tego zadłużenia przeznaczali na obsługę kredytu hipotecznego lub spłatę czynszu. Maksymalny wskaźnik różni się w zależności od kredytodawcy. Jednakże, im niższy jest stosunek zadłużenia do dochodów, tym większe są szanse, że kredytobiorca zostanie zaakceptowany, lub przynajmniej rozpatrzony pod kątem wniosku kredytowego.