Fire sale – definicja określenia prawniczego

Fire sale – definicja określenia prawniczego

16 stycznia, 2019 Wyłączono przez WU

Fire sale polega na sprzedaży towarów lub aktywów po znacznie obniżonych cenach. Pierwotnie pojęcie to odnosiło się do dyskontowej sprzedaży towarów, które zostały uszkodzone przez pożar. Teraz bardziej powszechnie odnosi się do każdej sprzedaży, gdzie sprzedawca jest w trudnej sytuacji finansowej.

Fire sale to szansa na szybkie zyski, obarczona jest jednak pewnym ryzykiem.Fire sale – wyjaśnienie pojęcia

W kontekście rynków finansowych fire sale ma miejsce w przypadku, gdy np. dobra są sprzedawane znacznie poniżej ich rzeczywistej wartości, np. podczas długotrwałych recesji rynków lub niewypłacalności właściciela. Może to być szansą dla inwestorów. Dobra, które są w sprzedaży mogą oferować przekonujące zyski z tytułu ryzyka dla inwestorów, ponieważ w perspektywie ich wartość może znacząco wzrosnąć. Wyzwaniem dla inwestorów jest podjęcie decyzji o zakupie papierów wartościowych, akcji lub innych majętności podczas takiej wyprzedaży.

Inne znaczenia i konteksty

Szeroko zakrojona wyprzedaż akcji w jest jednak rzadkością i zazwyczaj zdarza się tylko w czasach kryzysu finansowego. Częściej zdarza się to w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw, które ogłaszają upadłość. Określenie fire sale ma jednak nieco inne znaczenie w kontekście procesów upadłościowych. Oznacza wówczas sprzedaż wymuszoną akcji.