Jak wyglądają studia psychologiczne?

Jak wyglądają studia psychologiczne?

18 sierpnia, 2020 Wyłączono przez ASt

Psychologia to fascynujący, ale i trudny kierunek. Takie studia wymagają zdecydowania i pewności, dużo samozaparcia i zdobywania dodatkowej wiedzy na własną rękę. No i posiadania pasji do nauki. Bez tego się nie obejdzie. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem? Chcesz wiedzieć, jak wyglądają studia psychologiczne? Jak odbywają się takie w wersji online?

morgan housel bY5OUwKx3XU unsplash

Kierunek i jego charakterystyka

Psychologia to kierunek, który ściśle wiąże się z pracą z ludźmi. To, jak wyglądają studia psychologiczne, zależy w dużej mierze od Uczelni, jednak w trakcie każdych wykonuje się dużo badań własnych, analiz, projektów. Podczas nauki można dowiedzieć się wiele, jednak należy się do tego bardzo przykładać i zapamiętywać szczegóły. Na WSB-NLU można wybrać psychologię kliniczną i osobowości, psychoonkologię lub psychologię organizacji i zarządzania. Obie specjalności wymagają dużo wkładu własnego, w trakcie nich należy odbyć praktykę zawodową, a całe studia uwieńczone zostają pracą magisterską, opartą na własnych badaniach.

Jak wyglądają studia psychologiczne online?

W dobie pandemii uczelnie chcą zadbać, by studenci mogli w prosty sposób korzystać z zajęć edukacyjnych. Więc jak wyglądają studia psychologiczne, gdy odbywają się zdalnie? W Wyższej Szkole Biznesu studia psychologiczne w formie interaktywnej odbywają się w całości na platformie CloudA. Każdy ze studentów może Również sesja odbywa się przez Internet, w formie pisemnej, ale przy pomocy wspomnianej platformy CloudA. Nie wymaga to osobistego przyjeżdżania na uczelnię ani wychodzenia z domu.