Obowiązki instytucji obowiązanych – sprawdź jak wyglądają

Obowiązki instytucji obowiązanych – sprawdź jak wyglądają

18 kwietnia, 2019 Wyłączono przez RG

W dzisiejszym wpisie pragniemy zapoznać Państwa z obowiązkami instytucji obowiązanych. Jeśli nie wiecie Państwo jak wyglądają obowiązki instytucji obowiązanych to zachęcamy do lektury.

Obowiązki instytucji obowiązanych – co musisz wiedzieć

obowiązki instytucji obowiązanych - pieniądze

Obowiązki instytucji obowiązanych związane z AML, które zostały nałożone na niektóre polskie podmioty, możemy skategoryzować na pięć podstawowych grup:

  1. Identyfikacja oraz ocena ryzyka tyczącego się prania brudnych pieniędzy oraz finansowania aktów terrorystycznych,
  2. Wdrażanie, a także stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,
  3.  Gromadzenie i udostępnianie instytucjom, które są określone przez ustawę niezbędnych informacji,
  4.  W przypadku wystąpienia podejrzenia związanego z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu współdziałanie z GIIF,
  5. Wdrażanie działań organizacyjnych, które zapewnią właściwy poziom realizacji zadań, które zostały nałożone na instytucje obowiązane.

Jakie są powody nałożenia obowiązków na instytucje obowiązane?

Ustawa o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na wskazane podmioty, zwane inaczej instytucjami obowiązanymi nałożyła pewne obowiązki. Obowiązki instytucji obowiązanych związane są z:

  • dokonaniem odpowiedniej oceny narażenia konkretnej instytucji obowiązanej w procederze prania pieniędzy i finansowania aktów terrorystycznych,
  • rozpoznaniem ryzyka, które wiąże się z transakcjami dokonywanymi okazjonalnie i które realizuje konkretny podmiot,
  • określeniem formy współpracy podmiotu z generalnym inspektorem informacji finansowej – GIIF, w związku z praniem pieniędzy i finansowaniem aktów terrorystycznych

Warto dodać, że firmom, osobom oraz instytucjom grożą kary i sankcje za naruszenia związane z AML.