Outsourcing procesów AML – Na czym polega?

Outsourcing procesów AML – Na czym polega?

30 kwietnia, 2021 Wyłączono przez PiGl

AML inaczej przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Coraz więcej firmy objętych wymogami i regulacjami związanymi z AML. Co roku wchodzą nowe regulacje prawne. Co jakiś okres czasu, każda firma objęta wymogami AML jest zobowiązana dopełnienia pewnych obowiązków. Outsourcing procesów AML to powierzenie wszystkich zadań dotyczących AML i CFT wydzielonej zewnętrznej firmie, która wspiera daną instytucje zapewniając jej odpowiednie narzędzia, wiedzę oraz gotowe rozwiązania.

Zalety Outsourcing procesów AML

Korzystanie z Outsourcing procesów AML przynosi wiele zalet m. in.:

  • Duże ograniczenie ryzyka i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa finansowego – Dzięki dostępie do nowoczesnej technologii i rozwiązań oferowanych przez zespół ekspertów AML możemy być spokojni o finanse i ryzyko,
  • Redukcja kosztów – Po stronie wydzielonej firmy leżą koszty związane z opłacaniem licencji, zatrudnieniem ekspertów AML czy narzędzi w postaci nowoczesnych rozwiązań IT,
  • Wsparcie w kwestii kompetencji i wiedzy – Bogata wiedza ekspertów AML umożliwi szybszą realizację procesów i wymaganych obowiązków,
  • Duża oszczędność czasu – Dzięki temu, że wydzielamy wszystkie zadania i obowiązki ekspertom AML, możemy wykorzystać zaoszczędzony czas na skupieniu się na innych ważnych aspektach przedsiębiorstwa.
outsourcing procesów aml - regulacje prawne

Co możemy powierzyć firmie świadczące tego typu usługi outsourcingowe?

W ramach outsourcingu procesów AML firma może wykonać określona zadania związane z:

  • monitorowaniem stosunków gospodarczych klienta,
  • analizą i monitoringiem przeprowadzanych transakcji,
  • oceną stosunków gospodarczych,
  • Sprawdzanie list sankcyjnych.