Payback, czyli żargon prawniczy a świat biznesu

Payback, czyli żargon prawniczy a świat biznesu

23 stycznia, 2019 Wyłączono przez WU

Nie od dziś wiadomo, że prawnicy do bardzo hermetyczna grupa. Przejawia się to chociażby w języku, jakim się posługują. Z jednej strony mamy chociażby same akty prawne, które są ciężkie do zrozumienia dla kogoś spoza branży, tak pod względem słownictwa, jak i stylu. Jednocześnie, jak każda inna grupa, tak i prawnicy wykształcili swój własny żargon. Dziś przybliżamy znaczenie terminu payback.

Payback raczej rzadko pojawia się na sali rozpraw.Payback – określenie znaczenia terminu

Dosłownie tłumacząc, payback oznaczałby po prostu zwrot zapłaty. Zwrot ten stosowany jest jednak w konkretnych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy mowa jest o opłacalności inwestycji. Zwrot ów dotyczyć będzie warunków, np. okresu, jakie muszą zostać spełnione, aby inwestycja zwróciła się, tzn. aby w rachunku wydatków i przychodów inwestor wyszedł na zero. Od tego momentu bowiem, o ile inwestycja jest rentowna, inwestor będzie zarabiał na tym.

Uszczegółowienia i wyjaśnienia

Ważnym uszczegółowieniem może być uwaga, iż payback stosuje się raczej w przypadku mowy o inwestycjach w aktywa. Jest to w gruncie rzeczy określenie nieco z pogranicza prawa (a właść. żargonu prawniczego), a dziedzin związanych z bankowością, ekonomią i zarządzaniem.