Poradnia psychologiczno pedagogiczna Warszawa – jaką pomoc można uzyskać?

Poradnia psychologiczno pedagogiczna Warszawa – jaką pomoc można uzyskać?

8 marca, 2017 Wyłączono przez GZ

Poradnia psychologiczno pedagogiczna Warszawa – co to za miejsce?

Z roku na rok, a w perspektywie kilku ostatnich dekad widać to wyraźnie jak w soczewce, rośnie świadomość zaburzeń rozwojowych wśród dzieci. Wprawdzie nadal gdzieniegdzie można usłyszeć, że problemy takie jak ADHD w rzeczywistości nie istnieją, a są zaledwie fikcją, wymysłem rodziców nieradzących sobie z dziećmi lub cyniczną, skalkulowaną gierką sprzymierzonych koterii psychiatrycznych i koncernów farmaceutycznych, którzy, uderzając w miejsce, które boli zawsze najbardziej, czyli w troskę rodzicielską, metodą pseudonaukowej manipulacji wyłudzają pieniądze w sumach dotkliwych indywidualnie i ogromnych w skali obrotów całych przedsiębiorstw.

Czasem zachodzi konieczność skorzystania z pomocy neurologopedy w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Powtarzaniu tych nienaukowych, ale utrwalonych w obiegu, opinii, należy powiedzieć zdecydowane NIE. Poradnie psychologiczno pedagogiczne w Warszawie, czy innych miejscowościach to miejsca, gdzie przeprowadzana jest diagnoza realnych zaburzeń i trudności rozwojowych i oferowana jest rzeczywista pomoc, której metoda została opracowana w toku rygorystycznych i niejednokrotnie wiele razy powtarzanych badań naukowych.

Boom zaburzeń rozwojowych?

Skąd tyle zaburzeń w ostatnich latach? Czy to dlatego, że dzieci stają się w jakiś sposób słabsze? Nie! Narzędzia diagnostyczne są coraz doskonalsze, a uwaga rodziców i nauczycieli kierowana na szczegóły zachowania się dziecka, przez co ci mali ludzie, którzy potrzebują pomocy, są coraz szybciej i skuteczniej dostrzegani, diagnozowani i diagnozowane, a odpowiednia pomoc jest oferowana.

Czy masz świadomość, że na każdą ok. 25-osobową klasę szkolną statystycznie przypadnie trójka dzieci, które będą wymagać specjalnej pomocy? Będzie to jedno dziecko z ADHD, jedno z problemami internalizacyjnymi (np. trudności emocjonalne, nasilony niepokój, depresja) oraz jedno wymagające szczególnego wsparcia intelektualnego?

Potencjał ucznia to wynik pracy - czasem również speców z poradni psychologiczno-pedagogicznej

W takiej sytuacji miejsce takie jak poradnia psychologiczno pedagogiczna w Warszawie, stolicy kraju, gdzie mieszkają dwa miliony ludzi, jest niezwykle przydatne. Powinno oferować szeroki zaskres usług świadocznych przez dobrze wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu wszystkie aspekty trudności zostaną zidentyfikowane, przez co wszelkie możliwe aspekty środowiska zostaną zmobilizowane, aby działały na rzecz dziecka – pozwalając mu w pełni uczestniczyć w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, a potem własnej rodziny i w środowisku zawodowym. Psychoedukacja rodziców ma tutaj niebagatelne znaczenie, a problemy szkolne są często rozwiązywane przy wsparciu logopedy lub neurologopedy.

Poradnia psychologiczno pedagogiczna Maja, Warszawa

http://www.aniadobosz.pl/