Projekt ustawy o systemie informacji finansowej

Projekt ustawy o systemie informacji finansowej

11 stycznia, 2021 Wyłączono przez RG

W pierwszym kwartale 2021 roku Ministerstwo Finansów ma w planach przyjąć projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Zakłada się, że będą w nim przechowywane informacje na temat otwartych i zamkniętych rachunkach w bankach, biurach maklerskich, SKOK-ach, a także innych podmiotach i skrytkach sejfowych. Zobacz co jeszcze warto wiedzieć na temat tego projektu.

System stworzony w odpowiedzi na wymagania Uni Europejskiej

Projekt ustawy o systemie informacji finansowej ma zostać przyjęty w tym roku. Polska jako jeden z wielu krajów członkowskich UE ma za zadanie włączyć do karjowego porządku prawnego przepisy unijne, pozwalające na identyfikację podmiotów oraz osób posiadających lub kontrolujących rachunki bankowe, płatnicze, a także skrzynki depozytowe. Działania planowane przez nasz rząd mają na celu przeciwdziałanie praniu pienędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co określa projekt ustawy o systemie informacji finansowej?

Opisywany przez nas projekt ustawy o systemie informacji finansowej określa między innymi: instytucje zobowiązane do przekazywania danych do systemu informacji finansowej, a także zakres tych informacji. Ponadto znaleźć w nim można podmioty, które są uprawnione do pozyskiwania danych z tego systemu, a także szczegóły dotyczące zasad ochrony informacji przrtwarzanych w ramach systemu. Z systemu informacji finansowej korzystać będzie mogła np. Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także inne organy ścigania przestępczości.

projekt ustawy o systemie informacji finansowej