Przygotowana likwidacja – czym różni się od standardowej?

Przygotowana likwidacja – czym różni się od standardowej?

12 maja, 2017 Wyłączono przez GZ

Na czym polega przygotowana likwidacja

Likwidacja to standardowa procedura obecna w przypadku, gdy przedsiębiorstwo popadnie w kłopoty finansowe i zmuszone jest do zamknięcia działalności całej firmy lub wybranej jej zorganizowanej części. W takiej sytuacji możliwe jest również, że istnieją wierzyciele, którzy domagają się do przedsiębiorstwa zwrotu pewnych należności. Możliwym sposobem na poszukiwanie finansowania w takiej sytuacji jest sięgnięcie do kapitału w postaci majątku. Istnieje w polskim prawie możliwość dokonania tego za jednym zamachem wraz ze złożeniem do odpowiedniego sądu wniosku o upadłość – nazywa się to przygotowaną likwidacją.

sąd ma wiele do powiedzenia w sprawie przygotowanej likwidacji

http://tatara.com.pl/aktualnosci/przygotowana-likwidacja-pre-pack-rewolucyjna-forma-restrukturyzacji/

Chcąc skorzystać z tego wyjścia, które można ocenić jako relatywnie nowe, bo dopuszczane przez polskie przepisy od momentu znowelizowania ustawy prawo restrukturyzacyjne, która to nowela zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia w odpowiednim terminie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Do tego punktu procedura upadłościowa jest zbieżna z przygotowaną likwidacją – zwaną również wśród prawników pre-packiem. Różnica zaczyna się w tym momencie – do wniosku o ogłoszenie upadłości należy dołączyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. W tej sprawie sąd również musi wydać postanowienie.

logo Kancelarii Tatara, która zajmuje się przygotowaną likwidacją

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi być zgodny z określoną formą – oznacza to, że muszą w nim zostać wskazane pewne określone detale co do tego, jak przebiegnie transakcja – wskazany musi zostać podmiot gotowy wykupić majątek oraz cena, po jakiej zostanie on mu odsprzedany.