Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

29 kwietnia, 2020 Wyłączono przez WU

Tematem budzącym olbrzymie emocje jest zasiłek pogrzebowy. O jego przyznanie starają się osoby będące często w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. Nawet jeżeli dana rodzina nie miała problemów z utrzymaniem się, ich doświadczeniem jest niezwykle ciężki ładunek emocjonalny związany ze stratą bliskiej osoby. Dodatkowo przygotowanie nie tylko samego pochówku, ale także wykonanie nagrobka czy organizacja tradycyjnej stypy są sporym wydatkiem. Niepewność, jak uzyskać zasiłek pogrzebowy jest tu więc dodatkowym czynnikiem stresogennym.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów organizacji pochówku?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowyDodatkowe emocje wokół tego tematu budzi fakt, że od 10 lat wysokość zasiłku się nie zmieniła i wynosi 4 tysiące złotych. Jednocześnie rynek usług pogrzebowych nie zatrzymał się w miejscu i do góry poszły ceny niemal wszystkiego – kwiatów, trumien, opłat za cmentarz czy wynagrodzeń pracowników zakładu pogrzebowego. Bardzo często kwota ta po prostu nie wystarcza na przeprowadzenie pochówku z odpowiednio godną oprawą. Brak jest tutaj dodatkowych inicjatyw, które przyznawały by większą kwotę osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w takiej sytuacji?

Kto może ubiegać się o zasiłek?

Należy przede wszystkim udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS-u, zależnie gdzie zmarły odprowadzał składki. Musimy być wyposażeni w odpowiednie dokumenty, tj. akt zgonu, rachunki dokumentujące poniesione koszty, wypełniony wniosek oraz dokument tożsamość wnioskodawcy i jego pokrewieństwo ze zmarłym. Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy, gdy nie jesteśmy spokrewnieni? Tutaj warunkiem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją pochówki, co również należy wykazać.